– Chất liệu: B250-300gsm
– In Offset 4 màu , 1 – 2 mặt
– Cán màng bóng 1 – 2 mặt
– Size: 22*30.5 (gấp lại) tai kẹp hồ sơ 7 cm
– Thiết kế theo yêu cầu
– Thời gian: 7-10 ngày
– Số lượng tối thiểu: 500 cái

Bảng giá tham khảo:

Loại giấyGiấy Bristol 250gsm
Quy cách inIn 4 màu 2 mặt
Số lượng5001.0002.0003.0004.000
Màng 1 mặt8.000/cái6.000/cái4.500/cái4.000/cái3.500/cái
Không màng7.500/cái5.500/cái4.000/cái3.500/cái3.000/cái
Thời gian7 – 10 ngày7 – 10 ngày7 – 10 ngày7 – 10 ngày7 – 10 ngày

 

Loại giấyGiấy Bristol 230gsm
Quy cách inIn 4 màu 2 mặt
Số lượng5001.0002.0003.0004.000
Màng 1 mặt7.600/cái5.500/cái4.000/cái3.600/cái3.400/cái
Không màng7.100/cái5.000/cái3.500/cái3.100/cái2.900/cái
Thời gian7 – 10 ngày7 – 10 ngày7 – 10 ngày7 – 10 ngày7 – 10 ngày

Sản phẩm tiêu biểu

Folder ( Bìa kịp hồ sơ )

Mẫu số 1

Folder ( Bìa kịp hồ sơ )

Mẫu số 2

Folder ( Bìa kịp hồ sơ )

Mẫu số 3

Folder ( Bìa kịp hồ sơ )

Mẫu số 4

Folder ( Bìa kịp hồ sơ )

Mẫu số 5

Folder ( Bìa kịp hồ sơ )

Mẫu số 6

Folder ( Bìa kịp hồ sơ )

Mẫu số 7

Folder ( Bìa kịp hồ sơ )

Mẫu số 8